Naisjaosto

Naisjaosto järjestää etenkin naisille, mutta myös muille jäsenille sekä heidän perheilleen suunnattua toimintaa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vetäjä: Sari Laaksonen, laaksonensari68@gmail.com