Työsuojeluvaltuutetut

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle.

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä, mutta tekee yhteistyötä työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työpaikkansa työympäristöön, työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin työtapoihin.

Työsuojeluvaaleissa (kahden vuoden välein marras-joulukuussa) työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua työpaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Lisäksi tarvittaessa voidaan valita työsuojelutoimikunnan lisäjäseniä. Jos työpaikalla on sovittu työsuojeluasiamiesten valinnasta, valitaan nämäkin samassa yhteydessä. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluvaaliohjeisiin. Löydät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta myös helppokäyttöisen digisovelluksen, jonka avulla työpaikalla voidaan järjestää työsuojeluvaalit. 

Teollisuusliiton kotisivuilla on runsaasti materiaalia ja tietoa työsuojeluvaltuutetuille.