OP Lounaismaan edut

Palkankeskeytymisluotto

Mikäli jäsenen taikka hänen puolisonsa palkansaanti syystä tai toisesta keskeytyy, on jäsen oikeutettu saamaan lainaa seuraavin ehdoin:

  • luoton enimmäismäärä 6000 €
  • korko on markkinakorko + 1,45 %
  • normaalit pankin hyväksymät vakuudet
  • nostokuluitta

Asuntoluotto

Lounaismaan Osuuspankista saa turvallisen asuntolainan, joka joustaa elämäntilanteiden mukaan. Lainanlyhennyksistä voi tarvittaessa pitää vapaata ja säästää lainanmaksun rinnalla tulevia hankintoja varten. OP Lounaismaan omistaja-asiakkaalle uuden asuntolainan toimitusmaksu -25 %.

Vakuudellinen kulutusluotto

Kulutusluotolla voi rahoittaa elämän pienet ja suuret hankinnat. OP Lounaismaan omistaja-asiakkaalle uuden kulutusluoton perustamiskulut -50 %.

OP Vakava sairaus ja henkiturva eli Kultaturva

Suomen kattavin vakavan sairauden vakuutus, tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutus ja henkivakuutus samassa paketissa. OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksesta saa taloudellista lisäturvaa vastoinkäymisten varalle. Kultaturva on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa, siihen asti kunnes vakuutettu täyttää 65 vuotta. Korvaussumma on vakuutetun valitsema 20 000-100 000 euroa. Jäsenellä sekä hänen perheenjäsenellään on oikeus 15 %:n alennukseen 12 ensimmäisen kuukauden vakuutusmaksuista.

Testamentti tai edunvalvontavaltuutus

Testamentti on asiakirja, jolla voi määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman varalta sekä vaikuttaa lakimääräiseen perimysjärjestykseen. Testamentti pitää lain mukaan tehdä määrämuodossa. Siksi se kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjalla määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle halutaan valtuutus antaa. Oikein laaditulla valtakirjalla varmistutaan siitä, että asioiden hoito onnistuu senkin jälkeen, kun oma toimintakyky on heikentynyt. OP Lounaismaan omistaja-asiakkaalle testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen laadinta -10 %.


Miten edut saa käyttöön?

OP Lounaismaa ei voi ylläpitää ammattiosaston jäsenrekisteriä tietosuojasyistä. Edut koskevat uusia sopimuksia. Edut saa käyttöön ilmoittamalla ammattiosastoon kuulumisesta pankin toimihenkilölle neuvottelun yhteydessä. Edut ovat voimassa 2024-2025.  Lisätiedot ja ajanvaraus

Edellä mainittujen etujen lisäksi OP Lounaismaan omistaja-asiakkaat saavat käyttöönsä sekä OP Ryhmän että OP Lounaismaan paikalliset edut, jotka löytyvät OP-mobiilista.