Stipendit Teollisuusliiton kursseilta

Ammattiosasto myöntää jäsenilleen stipendejä Teollisuusliiton kursseille osallistumisesta. Tavoitteena on, että stipendit lisäävät jäsenten halukkuutta osallistua kursseille.

Stipendin suuruus on 20 €/päivä ja se on saajalle veronalaista tuloa. Ammattiosasto vastaa ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Myöntämisperusteet

Stipendit myönnetään seuraavin edellytyksin:

  • Kurssin järjestäjänä on Teollisuusliitto
  • Kurssi on 2-5 päivän mittainen
  • Kurssin päättymisestä on enintään yksi kuukausi

Yli viiden arkipäivän mittaisten tai muuten yllä mainituista edellytyksistä poikkeavien kurssien osalta jäsen voi tehdä stipendianomuksen ammattiosaston hallitukselle. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Stipendin hakeminen

Stipendiä haetaan toimittamalla ammattiosastolle (toimisto@teollisuus57.com) kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä:

  • Todistus kurssille osallistumisesta (Telmosta tallennettava todistus* tai kuva opintokirjasta)
  • Verokortti (kuva riittää, ilman verokorttia vero 60 %)
  • Tilinumero

Stipendejä myönnetään 1.1.2022 alkaen. Ammattiosaston hallitus vahvistaa stipendien suuruuden, myöntämisperusteet sekä hakumenettelyn seuraavalle kalenterivuodelle vuosittain järjestäytymiskokouksessaan.


* Näin tallennat todistuksen Telmosta:
1. Mene Telmon sivuille, osoite: teollisuusliitto.etapahtuma.fi/Kurssikalenteri
2. Kirjaudu etusivulla pankkitunnuksillasi.
3. Valitse Omat osallistumiset.
4. Lataa ja tallenna todistus haluamastasi kurssista.