Työhuonekunnat

Kaikkiin sellaisiin työpaikkoihin, joissa työskentelee vähintään 20 liiton ammattiosastojen jäsentä, suositellaan työhuonekunnan
perustamista, mutta myös pienempiin toimipaikkoihin voidaan
perustaa työhuonekuntia. Työhuonekunta on ammattiosaston rekisteröimätön alaosasto ja se toimii ammattiosaston hallituksen alaisena. Työhuonekuntaan kuuluvat kaikki työpaikalla työskentelevät Salon Teollisuustyöntekijät ry:n jäsenet. Työhuonekunta valitsee vuodeksi kerrallaan työhuonetoimikunnan. Toimikuntaan kuuluvat pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen ja liiton ammattiosaston jäsenenä olevan työsuojeluvaltuutetun lisäksi tarpeellinen määrä muita liiton ammattiosaston jäseniä. Työhuonetoimikunta edustaa työpaikalla ammattiosastoa ja liittoa.

Työhuonetoimikunnan muita tehtäviä ovat mm.

  • edistää järjestäytymistä ja jäsenkiinnittymistä työpaikalla
  • antaa tietoja ja tehdä esityksiä työpaikkaa koskevista kysymyksistä ammattiosaston hallitukselle
  • järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • vastata työhuonekunnan toiminnasta ja raportoi siitä ammattiosastolle
  • vastata työhuonekunnan taloudenpidosta ja raportoinnista ammattiosastolle sen päättämällä tavalla
  • valvoa, että työpaikalla noudatetaan sopimuksia ja lakeja
  • seurata työpaikan palkkojen ja työolosuhteiden kehitystä

Rahoitusta toimintaan

Työhuonetoimikunta voi hakea toimintaansa rahoitusta ammattiosastolta. Tavoitteena on, että rahoituksen avulla työhuonetoimikunnan edellytykset jäsenhankintaan ja järjestäytymisen edistämiseen työpaikalla paranevat. Lisäksi rahoitus mahdollistaa työhuonekunnan jäsenten aktivoinnin esim. koulutus- ja tiedotustoiminnalla.

Rahoituksen suuruus määritellään rahoituskautta edeltävän vuoden joulukuun viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan seuraavasti:

Työpaikan jäsenmäärä (hlö)

Rahoitus/vuosi

1-50

500 €

51-100

1 000 €

101-150

1 500 €

yli 151

2 000 €

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan toimittamalla ammattiosastolle uuden rahoituskauden tammikuun loppuun mennessä:

  • edellisen, päättyneen rahoituskauden toimintakertomus (täytä lomake tästä)
  • uuden rahoituskauden rahoitushakemus ja toimintasuunnitelma (täytä lomake tästä)
  • uuden rahoituskauden työhuonekunnan toimihenkilöilmoitus (liitä rahoitushakemukseen ja toimintasuunnitelmaan)

Ammattiosaston hallitus käsittelee asiakirjat, toteaa työhuonekuntien jäsenmäärän sekä vahvistaa myönnettävät rahoitukset kuluvalle vuodelle helmikuun kokouksessaan. Hallituksella on oikeus olla myöntämättä haettua rahoitusta perustellusta syystä.

Kustannusten korvaaminen ja rahoituksen käyttö

Ammattiosasto maksaa toteutuneet kustannukset tositteita vastaan jälkikäteen. Mahdolliset laskut ohjataan ammattiosaston toimistolle maksettaviksi. Jos työhuonetoimikunnan vastuuhenkilö maksaa laskun itse, korvaa ammattiosasto kustannukset kuittia vastaan. 

Jos työhuonetoimikunta kerää jäseniltä omavastuuosuuksia tapahtumiin, vastuuhenkilö ottaa ne vastaan ensin ja maksaa ne tilisiirtona ammattiosaston tilille yhdessä osassa. 

Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Käyttämätöntä rahoitusta ei voi siirtää seuraavalle rahoituskaudelle vaan rahoitus on käytettävä kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.