Tiedote TES-tilanteesta

23.1.2023

Sopimus päättyi – tavoitteena edelleen saada sopimus aikaan 

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuivat 30.11.2022. Toimiala on työnantajien toiminnasta ja sopimushaluttomuudesta johtuen sopimuksettomassa tilassa. Teollisuusliiton ensisijainen tavoite ja halu on edelleen sopia, mutta liitto joutuu nyt puolustamaan jäsenten etua kaikilla niillä toimilla, joita etujen puolustaminen vaatii. Mitään yksittäistä keinoa ei ole suljettu pois. 

Ylityökielto koskee kaikkia 

Työnantajat ovat viesteissään antaneet ymmärtää, että jokainen työntekijä saa itsenäisesti päättää, osallistuuko työtaistelutoimiin vai ei. Tueksi on esitetty asiaan liittymättömiä oikeuden päätöksiä, kuten KKO 2018-40. 

Jokainen voi vapaasti olla kuulumatta liittoon ja olla noudattamatta liiton julistamia työtaisteluita. Samalla pitää ymmärtää se, että palkankorotusten saaminen ja työehtojen parantaminen on hyvin vaikeaa. Jos emme ole yhteisrintamassa, pitää varautua siihen, että taloudellisesti kaikki työntekijät häviävät tulevaisuudessa. Vain joukkovoimalla voimme saavuttaa hyviä tuloksia!

Työehtosopimus turvaa työehdot 

TES takaa kaikille alan työntekijöille yhdessä sovitut työehdot. Jos TESsiä ei ole, eriarvoisuus työntekijöiden ja yritysten välillä kasvaa sekä lisää epäreilua kilpailua. Työntekijöiden kannalta heikoin tilanne olisi se, että kaikki työehdot määräytyvät lain vähimmäismääräysten mukaan. 

Vain TES velvoittaa työnantajan maksamaan esimerkiksi vuorolisät, arkipyhäkorvaukset, lomarahan ja pekkaset. 

Oletko valmis yhteisiin toimenpiteisiin työehtosopimuksen aikaansaamiseksi? 

Työpaikoilla on oltava valmius toimenpiteisiin neuvottelujen tukemiseksi ja työehtosopimuksen saavuttamiseksi. 

Nyt on oikea aika järjestäytyä ja toimia yhtenäisenä joukkueena kaikilla Teknologiateollisuuden työpaikoilla. 

www.teollisuusliitto.fi/liity 

Jos olet sopimisen puolella, liity ja pyydä työkaveriasi liittymään!