Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

16.12.2022

Osastomme syyskokous hyväksyi 19.11.2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion ensi vuodelle. 

Työpaikkojen luottamushenkilökoulutusten kehittämistä jatketaan. Lisäksi käynnistetään ulkomaalaistaustaisille jäsenille suunnatut säännölliset koulutustapaamiset. Kaikille jäsenille järjestettävässä vapaa-ajan toiminnassa huomioidaan vuoden 2022 retkikohdekyselyn tulokset. Vuoden 2023 aikana kartoitetaan edellytyksiä ja vaihtoehtoja yhteistyölle muiden salolaisten Teollisuusliiton ammattiosastojen kanssa ja kehitetään yhteistyötä myös muiden lähialueiden osastojen kanssa.

Oheisista liitteistä löydät toimintasuunnitelman ja talousarvion kokonaisuudessaan.